(2012) Characteristics of older adult education

in TheoryFINDEISEN, Dušana, KRAJNC, Ana, LIČEN, Nives, IVANUŠ-GRMEK, Milena, KUNAVER, Jurij

Posebnosti izobraževanja starejših. Older adult education is contrasted with the education within other life stages. Older adult education in European countries differs in concept and name depending on social and cultural differences, political and economic context. Older adults have conscious and unconscious needs to be met by all aspects of older adult education. Programming older adult education is a strategy where educational aims are negotiated with the students. Evaluation is discussed – as are psychological, didactic, organisational and other aspects of older adult education. Izobraževanje starejših avtorji primerjajo z izobraževanjem v drugih življenjskih obdobjih. Izobraževanje starejših je različno po konceptu in poimenovanju v različnih evropskih državah zaradi kulturnih in družbenih vplivov, političnega in ekonomskega konteksta. Starejši odrasli imajo zavedne in nezavedne potrebe, ki jih zadovoljujemo z izobraževanjem. Programiranje izobraževanja starejših je strategija, kjer cilje prilagodimo starejšim. Delo obravnava tudi psihološke , didaktične, organizacijske in druge vidike izobraževanja starejših odraslih.


Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje , Ljubljana, 126 pages, elektronski vir. ISBN 978-961-91353-7-2 (pdf)


URL http://www.slovenska-univerza3.si/docs/eMonografija_Posebnosti_izobrazevanja

Keywords

Older adult education, adult education, andragogy, motivation, educational programmes

" value="Beyond this site" />
ra /en/database/category/46-social-media/">Social media
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources